Ри Ри Ра е стая за игра. Място, където деца и родители общуват свободно, играят и се забавляват! И откриват света като песен: ра-ра-ри... ри-ри-ра

КОНТАКТИ И РАБОТНО ВРЕМЕ

_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
РИ РИ РА - ЕДИСОН - ж.к. Яворов >>> - свободни места!
__________________________________________________________________________

петък, юли 08, 2011

РиРиРа отново в "Дарик"

Интервю с Ани от РиРиРа в предаването "Челюсти" на Диана Найденова от "Дарик" радио; Основна тема на разговора - детските градиниОсновни акценти:
8000 деца остават извън детските градини. 4500 от тях са на възраст до 3г.

Програмите на държавата и общината по този проблем са насочени към заетост на детегледачки за по едно дете до 3г. Добро допълнение към тях би била възможността група от 3-4 родители да наемат учител за децата си. Така ще се стимулира наемането на качествен и подготвен човек, който ще e готов да се грижи за няколко деца и който ще получава заслужено заплатата, предвидена за няколко детегледачки по тези програми. При група от 8 деца ще може да се наеме и втори възрастен помощник на учителя.

Родителите от един кооператив могат да направят правилен избор за назначаването на учители, които да се грижат за техните деца до 5г. Държавата например дава право на избор на родителите, когато избират детегледачка по програми като "Отново на работа".

Ако кооперативите се подпомагат от общината или държавата за тях трябва да има специализирани стандарти, различни от тези за ДГ, съобразени със спецификата им на места близки до домашната обстановка. (Излишно е например да има кабинет за директор и медицинска сестра при 7-8 деца - все пак и в домовете на многодетните семейства няма медицински лица.)

Децата от 2 до 3г. нямат нужда да се социализират в големи групи от 26 деца, а медицинските лица, които се грижат за тях в държавните ясли не могат да им осигурят адекватни стимули за тяхното интелектуално и емоционално развитие, поради спецификата на тяхната квалификация и твърде големите групи. Малките родителски кооперативи са добра алтернатива на яслите.

(Коментар:
Според нас децата до 2г. трябва да се отглеждат основно у дома, а не в целодневни ясли. До 1г подходяща среда за тяхната социализация, (освен площадките в парка) са групите за игра, но с присъствие на майката или човека, полагащ ежедневни грижи за детето.
На около 18м те са готови да бъдат оставяни в малки групи - макс 6 деца с поне двама възрастни, за по един, два часа. На 2г те могат да бъдат целодневно в малки групи до 8 деца отново с поне 2-ма възрастни, единият от които с професионални умения за ранно детско развитие.
На три години децата са достатъчно самостоятелни и стабилни и могат да участват в по-големи групи, но съотношението възрастни - деца в групата трябва да е ниско, а не 2:26 както е в държавните градини в момента)

Първите седем години са важни, но първите три са най-важни!

Вижте статията 'Why Love Matters: How Affection Shapes a Baby’s Brain'
by Sue Gerhardt, лекция пред the Quality of Childhood Group
в Европейския парламент (статията на български, с малки съкращения, може да прочетете тук)


"Инвестицията в ранното детство е най-силната инвестиция, която една държава може да направи, с възвръщаемост в пъти по-голяма от първоначалната"

Няма коментари:

Публикуване на коментар