Ри Ри Ра е стая за игра. Място, където деца и родители общуват свободно, играят и се забавляват! И откриват света като песен: ра-ра-ри... ри-ри-ра

КОНТАКТИ И РАБОТНО ВРЕМЕ

_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
РИ РИ РА - ЕДИСОН - ж.к. Яворов >>> - свободни места!
__________________________________________________________________________

петък, декември 03, 2010

Дарик радио интервюира Ани от РиРиРа

http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=630733

Въпреки че няма законова регламентация за родителските кооперативи у нас, те стават все по-популярни. И би могло, когато броят им нарасне още, държавата да се включи с помощ за подобна грижа за децата. У нас вече има известна практика, която е в подобна посока. Ани даде за пример стартиралия през 2005 г. проект на Министерството на труда и социалните грижи "Фамилни центрове за деца", според който педагози с подходящи помещения могат да гледат деца /бел.ред. проектът предвиждаше учители или медицински работници, които са загубили работата си, да могат да възпитават и отглеждат до четири деца в семейна обстановка/. Близка до идеята за подпомагане на родителски кооператив е и програмата "В подкрепа на майчинството", по която се отпускаха средства за човек, който да гледа детето, докато майката е на работа.

Една комбинация между двете, според Ани, би могла да подпомогне родителските кооперативи, като в случая група родители заявят желание да отглеждат децата си заедно с помощта на специалист педагог. От дългогодишния европейски опит в това отношение може да се почерпи достатъчно опит за механизмите за финансова подкрепа от страна на държава и община, и за контрола върху качеството на подобен тип грижи за деца.


Благодарим на Йовка Йовчева и Дарик Радио, че се ангажират с темата за родителските кооперативи. :)

Няма коментари:

Публикуване на коментар